Toegangsweg…
De toegangsweg bij aankomst in Faye vanaf het kruis (1945-2006) naar beneden is smal! Weliswaar is de kans op een tegenligger klein, maar een goede afstemming is zeer gewenst! Bij aankomst iemand ter verkenning naar beneden sturen om te bezien of de weg vrij is en daar op anticiperen. Bij vertrek even iemand naar boven vooruit sturen en ter plekke de gang van zaken bepalen. Wij hebben uitstekende contacten met onze Franse buren en dat willen wij graag zo houden!
Kleine moeite! Groot plezier!

Septic tank en milieu…
Op zo’n afgelegen plek zoals bij ons is geen riolering. Daarom is een septic tank geplaatst van 3000 liter. De inhoud is afgestemd op circa 20 personen bij normaal gebruik. Het systeem van een septic tank is gebaseerd op afbraak van de afvalstoffen middels bacteriële werking.
Bij een goed werkend proces zorgt de tank via een vet-opvangput voor verspreiding van grotendeels gezuiverd water. Chemische middelen zijn daarom taboe!
Wij moeten daar continue alert op zijn. Slecht afbreekbaar materiaal verstoort de verhoudingen. Grote hoeveelheden en dik toiletpapier zijn daar voorbeelden van.
Ook vochtige toiletdoekjes horen niet in de septic tank! Alléén milieuvriendelijke producten gebruiken!
Dat geldt ook voor de vloeistoffen die gebruikt worden in de caravantoiletten. Op dit gebied zijn ook zogenaamd “groene” flessen te koop! Denk ook aan shampoo en zeep.
Maak zoveel mogel;ijk gebruik van ons sanitair!
Een verzoek aan U allen om deze aspecten op een zorgvuldige wijze te hanteren. Graag Uw aller zeer gewaardeerde medewerking hierbij! Een schoner milieu begint immers bij U zelf!

“Met mate en gespreid, heeft iedereen profijt!
Afvalverwerking, water en elektra vormen in Frankrijk een forse kostenpost!
Campingtarieven worden grotendeels bepaald door de gasten zelf!...
Een boiler zorgt voor warm water en spreiding met douchen biedt iedereen kansen.

Afval scheiden doen wij ook!
Plastic, glas en overig afval. GFTafval verdwijnt in onze eigen compostbak.

Poezen…
Op de naastgelegen boerderij huizen diverse poezen. Het is heel verleidelijk om deze aan te halen. Een vriendelijk verzoek aan U allen om dat niet (!) te doen! Dit om te voorkomen, dat het huidige vriendelijke karakter op afstand, verandert in overlast.

Waterdruk…
De waterdruk in dit stukje Frankrijk is heel hoog! Houd daar rekening mee!
Wij proberen die druk nog te verlagen. Gebruik niet meer water dan nodig is!

Telefoon…
Op deze locatie hebben wij meestal geen signaal op de mobiele telefoon. Circa 300 meter richting Cussy of Chissey is de bereikbaarheid veelal prima. In noodgevallen is onze vaste telefoonaansluiting beschikbaar.

Geldverkeer
Wij hebben helaas niet de mogelijkheid om te pinnen. Gelieve contant af te rekenen.

Huisdieren
Onze naaste buren hebben loslopende katten, kippen, eenden en ganzen. Een "brave" hond zal daar geen problemen mee hebben. De keus is aan U. Neem bij twijfel ff ncontact op.